Sibel Kucukoglu Solberg

Advokatfullmektig
Oslo

Sibel K. Solberg er tilknyttet Kvales avdeling for immaterialrett og TMT. Hun bistår klienter i saker innenfor varemerkerett, patentrett og teknologijus.

Sibel har spesialfag fra Universitet i Oslo (UiO) i patent- og varemerkerett, samt cybersecurity regulation. Hun har skrevet masteroppgave med tittelen "De-branding som varemerkeinngrep".

I tillegg har Sibel kompetanse innen fast eiendom, som følge av flere faste stillinger innenfor rettsområdet under studietiden.

Språk

Norsk

Engelsk