Robert Hov Grønbech

Advokatfullmektig
Oslo

Robert har særlig erfaring med EU/EØS-rettslige problemstillinger, og skrev masteroppgave om den rettslige adgangen til å fastsette kontraktskrav i offentlige anskaffelser.

Språk

Norsk

Engelsk