Peder Wiik

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Peder Wiik er tilknyttet Kvales insolvens- og finansavdeling, og bistår blant annet styrer og selskaper med ulike problemstillinger som oppstår når virksomheten opplever økonomiske utfordringer, herunder styreansvarssaker. Wiik arbeider også med ulike former for avvikling, konkurs, rekonstruksjon og restruktureringer. I tillegg arbeider han med gransknings- og gjeldsforhandling, og bistår klienter med rettslig inndrivelse av krav.

Wiik har prosedert flere saker for retten, og holder også foredrag i Kvales eksamensrelaterte manuduksjoner for studenter ved UiO.

Språk

Norsk

Engelsk