Ole Martin Tollefsen Moen

Advokatfullmektig
Oslo

Ole Martin Tollefsen Moen er tilknyttet Kvales avdeling for Fast eiendom og entreprise, hvor han arbeider med rådgivning og tvisteløsning.

Ole Martin har mastergrad fra Universitetet i Bergen, men han avsluttet studiene ved Universitetet i Oslo med spesialfag innenfor entrepriserett og selskapsrett. Han skrev masteroppgaven på skriveplass hos Kvale, temaet var kontraktshjelperansvaret ved skade på forbrukers eiendom.

I løpet av studietiden hadde han traineeopphold hos forretningsjuridiske firmaer. Han arbeidet også som forskningsassistent i CLEANUP-prosjektet, ved Norsk Regnesentrals avdeling for statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse.

Spisskompetanse

Fast eiendom

Språk

Norsk

Engelsk