Marie Aagaard-Nordbø

Advokatfullmektig
Oslo

Marie Aagaard-Nordbø er tilknyttet Kvales avdeling for Corporate M&A.

Marie har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun skrev masteroppgave innen selskapsrett med tittelen "Likebehandling av aksjeeiere ved rettede emisjoner i selskaper med børsnoterte aksjer".

Spisskompetanse

Selskapsrett

Språk

Norsk

Engelsk