Kaia Flobak

Senior associate Kontor: Oslo

Kaia Flobak er tilknyttet Kvales avdeling for immaterialrett og TMT. Hun bistår klienter i saker innenfor patentrett, varemerkerett, designrett og markedsrett.

Kaia har studert ved Universitetet i Oslo hvor hun hadde spesialfaget patent- og varemerkerett og skrev masteroppgave med tittelen "Forholdet mellom beskyttelse av design og tredimensjonale varemerker." Under studietiden hadde hun flere traineeopphold i forretningsjuridiske advokatfirmaer og et praktikantopphold i Sarpsborg tingrett.

Språk

Norsk

Engelsk