Jørgen Blix Nicolaysen

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Tromsø

Jørgen Blix Nicolaysen er tilknyttet vår faggruppe for fiskeri og havbruk.

Jørgen har erfaring fra Fiskeridirektoratets hovedkontor, hvor han primært har arbeidet med regulatoriske spørsmål, klagebehandling og regelverksutvikling innenfor fiskeri. Han innehar en LL.M i Law of the Sea fra Norsk senter for havrett og har spesialisert seg i havressursrett.

Jørgen bistår også ved eiendomsrettslige problemstillinger, og særlig innenfor sjømatnæringen.

Spisskompetanse

Fiskeri og havbruk

Språk

Norsk

Engelsk

Tysk