Hermann Angell Myrseth Solheim

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Hermann Solheim er tilknyttet Kvales avdelinger for Corporate M&A og EU/Konkurranserett.

Fra sin tid i Konkurransetilsynet har Hermann bred erfaring med konkurranserettslige problemstillinger gjennom arbeid med flere større og mindre foretakssammenslutninger underlagt Konkurransetilsynets fusjonskontroll. Han har også arbeidet med etterforskning og håndhevelse av brudd på konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling og deltatt i planleggingen og gjennomføringen av bevissikringer. Hermann har i tillegg bistått ved nemndsprøving av Konkurransetilsynets fusjonskontrollvedtak.

I løpet av studiet har Hermann hatt flere traineeopphold i forretningsjuridiske advokatfirmaer. Han skrev masteroppgave om forbudet mot markedsmanipulasjon i verdipapirhandelloven.

Språk

Norsk

Engelsk