Fredrik Bergsjø

Advokatfullmektig

Fredrik Bergsjø er tilknyttet EU/EØS og konkurranserettavdelingen i Kvale. Han har studert rettsvitenskap ved det juridiske fakultetet i Bergen, og europeisk forretningsrett ved Radboud University i Nederland. Ved Radboud University skrev han en masteroppgave om endringer etter tildeling av kontrakter som følge av offentlige anskaffelser. Fredrik har også erfaring med due diligence og forhandlinger/mekling fra et utvekslingsprogram i Beijing.

Språk

Norsk

Engelsk