Espen Kolloen Heimdal

Advokatfullmektig
Oslo

Espen jobber hovedsakelig med kollektiv og individuell arbeidsrett. Han bistår arbeidstakere og arbeidsgivere både nasjonalt og internasjonalt innenfor et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, herunder blant annet omorganisering/ nedbemanning, faste ansettelser, midlertidige ansettelser, oppsigelse og avskjed, virksomhetsoverdragelser, sykefravær, personaltvister, varsling og arbeidstid.

I 2021 har Espen gjennomført et secondmentoppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Under dette oppholdet har Espen fått verdifull innsikt og erfaring i en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner, og utførte svært varierte arbeidsoppgaver innenfor både kollektiv og individuell arbeidsrett.

Espen har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen, og han ble uteksaminert i 2019.

Spisskompetanse

Arbeidsliv

Språk

Norsk

Engelsk