Espen Kolloen Heimdal

Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Espen jobber hovedsakelig med kollektiv og individuell arbeidsrett. Han bistår arbeidstakere og arbeidsgivere både nasjonalt og internasjonalt innenfor et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, herunder blant annet omorganisering/ nedbemanning, faste ansettelser, midlertidige ansettelser, oppsigelse og avskjed, virksomhetsoverdragelser, sykefravær, personaltvister, varsling og arbeidstid.

I 2021 har Espen gjennomført et secondmentoppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Under dette oppholdet har Espen fått verdifull innsikt og erfaring i en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner, og utførte svært varierte arbeidsoppgaver innenfor både kollektiv og individuell arbeidsrett.

Espen har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen, og han ble uteksaminert i 2019.

Spisskompetanse

Arbeidsliv

Språk

Norsk

Engelsk