Espen Advocaat Endre

Advokatfullmektig (i permisjon)
Oslo

Espen Advocaat Endre er tilknyttet Kvales avdeling for Energi/Enterprise/Shipping. Espen er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han har et bredt interessefelt, og har fordypet seg i tingsrett og Marine Insurance. Espens masteroppgave omhandlet retten til grunnen i Finnmark. Etter studiet har Espen arbeidet med pengekrav, gjeld og tvangsfullbyrdelse hos Namsfogden i Oslo. Han har òg arbeidserfaring innen familierettslige problemstillinger fra JURK.

Spisskompetanse

Olje og gass

Språk

Norsk

Engelsk

Italiensk