Vilde Rasmussen

Juridisk saksbehandler

Biografi

Vilde Rasmussen er tilknyttet Kvales corporate M&A avdeling.

Ved siden av studiet var hun prosjektengasjert i Standard Norge, hvor hun jobbet med bygg- og entrepriserett. Vilde har skrevet masteroppgave om tapsbegrensning i kontraktsforhold.

Utdanning

2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo