Tarje Neergaard

Advokatfullmektig

Biografi

Tarje Neergaard er tilknyttet Kvales avdeling for immaterialrett og TMT. Han bistår klienter i saker knyttet til patentrett, varemerkerett og personvern.

Tarje har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Han ble tildelt forskningsstipend fra Fridtjof Nansens Institutt for arbeidet med sin masteroppgave “Human Genetic Resources as Property”. I løpet av studietiden har Tarje vært i praksis hos Wikborg Rein, Statoil Legal og Hålogaland lagmannsrett. Han har også undervist i EU/EØS-rett og vært oppgaveretter ved siden av studiene.

Før Tarje begynte i Kvale hadde han et opphold ved Fridtjof Nansens Institutt hvor han skrev en bok med utgangspunkt i sin egen masteravhandling.

Arbeidserfaring

2017 -
Advokatfullmektig, Kvale
2017
Selvstendig oppdragstaker, Fritdjof Nansens Institutt

Utdanning

2017
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø