Kvale Advokatfirma DA – Sindre Abusland Svendsen

Sindre Abusland Svendsen

Advokatfullmektig
Oslo

Sindre Abusland Svendsen er tilknyttet avdeling for EU/EØS og konkurranserett og bistår med rådgivning innen konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Fra tiden i Konkurransetilsynet har Sindre bred erfaring med konkurranserettslige problemstillinger gjennom etterforskning og håndhevelse av brudd på konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Han har også arbeidet med flere foretakssammenslutninger underlagt Konkurransetilsynets fusjonskontroll, deltatt i planleggingen og gjennomføringen av bevissikringer og forklaringsopptak og bistått ved domstolsprøving av Konkurransetilsynets gebyrvedtak.

Publikasjoner

Om organansvar – når den juridiske personen blir personlig ansvarlig for organets skadevoldende handling“, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 02/2019 (Volum 16), side 100–124, publisert 17. sep. 2019

2019

Språk

Norsk

Engelsk

Tysk