Kvale Advokatfirma DA – Sindre Abusland Svendsen

Sindre Abusland Svendsen

Advokatfullmektig
Oslo

Sindre Abusland Svendsen er tilknyttet avdeling for EU/EØS og konkurranserett og bistår med rådgivning innen konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Fra tiden i Konkurransetilsynet har Sindre bred erfaring med konkurranserettslige problemstillinger gjennom etterforskning og håndhevelse av brudd på konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Han har også arbeidet med flere foretakssammenslutninger underlagt Konkurransetilsynets fusjonskontroll, deltatt i planleggingen og gjennomføringen av bevissikringer og forklaringsopptak og bistått ved domstolsprøving av Konkurransetilsynets gebyrvedtak.

Publikasjoner

Merger control in Norway: overview

Thomson Reuters’ Practical Law Global Guides on Competition 2020

2020

Om organansvar – når den juridiske personen blir personlig ansvarlig for organets skadevoldende handling

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 02/2019 (Volum 16), side 100–124,

17. sep. 2019

Språk

Norsk

Engelsk

Tysk