Sibel Kucukoglu Solberg

Advokatfullmektig

Biografi

Sibel K. Solberg er tilknyttet Kvales avdeling for immaterialrett og TMT. Hun bistår klienter i saker innenfor varemerkerett, patentrett og teknologijus.

Sibel har spesialfag fra Universitet i Oslo (UiO) i patent- og varemerkerett, samt cybersecurity regulation. Hun har skrevet masteroppgave med tittelen “De-branding som varemerkeinngrep”.

I tillegg har Sibel kompetanse innen fast eiendom, som følge av flere faste stillinger innenfor rettsområdet under studietiden.

Arbeidserfaring

2019 -
Advokatfullmektig, Kvale
2017 - 2019
Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund
2016 - 2017
Konsulent, Husleietvistutvalget
2015 - 2016
Saksbehandler, juridisk veileder, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Utdanning

2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo