Biografi

Philipp Øverland startet som advokatfullmektig i Kvale i 2015. Han arbeider hovedsakelig med selskapsrett og transaksjoner. I tillegg er han tilknyttet Kvales avdeling innen olje og gass, hvor han særlig jobber med regulatoriske og kontraktsrettslige spørsmål.

Philipp er også en del av Kvales German Desk der han gjennomgående yter rettslig bistand til tyske aktører, herunder spesielt tyske forsikringsselskaper.

Philipp fikk advokatbevilling i 2017. 

Språk

Norsk, tysk og engelsk

Arbeidserfaring

2015 -
Advokatfullmektig, Kvale
2014
Praksisopphold hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
2012
Kollokvieveileder for studenter på første avdeling ved det juridiske fakultet i Oslo

Utdannelse

2014
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2013
Utvekslingsopphold, Freie Universität Berlin