Margrethe Langvik

Advokatfullmektig

Biografi

Margrethe Langvik er tilknyttet arbeidsrettsavdelingen i Kvale. Hun har studert rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Margrethe skrev masteroppgave innen arbeidsrett, nærmere bestemt om kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere. Hun skrev masteren her hos Kvale på skriveplass, og har i løpet av studiet også hatt opphold som trainee.

Arbeidserfaring

2019
Skriveplass , Kvale

Utdanning

2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo