Biografi

Jonas D. Benkow yter juridisk bistand med særlig vekt på entrepriserett, fast eiendom og olje- og gass.

Jonas arbeider primært med:

  • utredningsoppdrag
  • kontraktsutforming
  • løpende bistand i kontraktsforhold
  • tvisteløsning og rådgivning innenfor entreprise
  • fast eiendom og plan- og bygningsrett

Han bistår alle aktører innen bygg- og anleggsbransjen, herunder entreprenører, byggherrer og rådgivere. Videre har han erfaring fra eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling. Jonas er også tilknyttet Kvales energiavdeling.

Han har spesialfag fra UiO i bygg- og entrepriserett, miljø- og naturressursrett, petroleumsrett og petroleumskontrakter, i tillegg til å ha undervisningserfaring innen miljørett og forvaltningsrett.

Jonas fikk advokatbevilling i 2016.

Språk

Norsk og engelsk

Arbeidserfaring

2013 -
Advokatfullmektig, Kvale

Utdannelse

2013
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Fagområde