Anette Plassen

Advokatfullmektig

Biografi

Anette Plassen arbeider i hovedsak med arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Hun er også tilknyttet Kvales avdeling for Corporate M&A og selskapsrett, og bistår med arbeidsrettslige problemstillinger i forbindelse med omstruktureringer, due dilligence og virksomhetsoverdragelser.

Anette bistår innen alle sider av den individuelle arbeidsretten. Dette gjelder blant annet omstillingsprosesser, inngåelse og opphør av arbeidsforhold, midlertidig ansettelse/innleie, personalkonflikter, sykefraværsoppfølging, utforming og tolkning av arbeidsavtaler, arbeidstid, virksomhetsoverdragelser, krav til arbeidsmiljøet og konkurranseklausuler.

Anette har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og tok valgemner på fransk ved Université Aix-Marseille, blant annet innen internasjonal økonomi og kjøpsrett. Hun har også kompetanse innen utlendingsrett og forvaltningsrett.

Publikasjoner

  • Skjerpet strafferamme for brudd på innreiseforbudet – Et nødvendig og forholdsmessig tiltak for å ivareta innvandringskontroll?” Fagfellevurdert artikkel i Kritisk Juss, 14.okt. 2016

Arbeidserfaring

2018 -
Advokatfullmektig, Kvale
2014 - 2015
Saksbehandler på utlendingsrettsgruppen, Jussbuss, Universitetet i Oslo

Utdanning

2018
Master i rettsvtenskap, Universitet i Oslo
2018
Internasjonal rett, Université Aix-Marseille III, Frankrike
2009 - 2011
International Baccalaureate (IB), United World College, Wales