Torkel André Børnes

Fast advokat
Oslo

Torkel André Børnes er tilknyttet Kvales avdeling for shipping og bistår norske og internasjonale klienter i tvisteløsning og operasjonell rådgivning.

Han har særlig erfaring med sjøforsikringstvister, arrester og annen verdisikring. I tillegg til prosedyreerfaring fra de alminnelige domstoler har han erfaring fra forhandlinger og alternative tvisteløsningsmekanismer, herunder voldgift og rettsmekling. Han har også erfaring med rådgivning i tilknytning til certepartier og andre fraktavtaler, kommersielle avtaler og kjøp og salg av skip.

Spisskompetanse

Olje og gass

Språk

Norsk

Engelsk