Sunniva Viken

Fast advokat (i permisjon)

Biografi

Sunniva Viken arbeider med tvisteløsning og rådgivning innenfor immaterialrett og personvern. Hun bistår klienter i saker knyttet til blant annet personvern, opphavsrett og varemerkerett.

Sunniva har spesialfag fra UiO i opphavsrett og markedsrett, og har skrevet masteroppgaven “Forbudet mot villedende sammenlignende reklame, og markedsføringsrettens dokumentasjonskrav”.

I løpet av studiene utvekslet Sunniva til Universitetet i Lyon, hvor hun tok en rekke fag med internasjonalt tilsnitt. Sunniva har også jobbet som kollokvieveileder ved Universitetet i Oslo og hatt traineeopphold.

Arbeidserfaring

2017 -
Advokatfullmektig, Kvale

Utdanning

2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2015
Utveksling, Université Jean Moulin Lyon 3, Frankrike