Kvale Advokatfirma DA – Sunniva Viken

Sunniva Viken

Fast advokat
Oslo

Sunniva Viken er tilknyttet Kvales immaterialrett/TMT-avdeling. Hun arbeider med tvisteløsning og rådgivning innen immaterialrett, markedsrett og personvern, og rådgir både større norske og internasjonale bedrifter.

Sunniva er spesialisert innenfor immaterialrett og har kompetanse innen patent, varemerker, design og opphavsrett. Praksisen omfatter blant annet oppdrag knyttet til patentinngrep og gyldighet av patent, varemerkeinngrep, samt bistand med bedriftstilpassede IP-strategier.

Viken har også betydelig erfaring innen markedsrett, og bistår klienter blant annet i saker vedrørende produktetterligning og brudd på den markedsføringsrettslige standarden "god forretningsskikk. Videre har hun god kompetanse innen sammenlignende reklame, og skrev i sin tid masteroppgaven “Forbudet mot villedende sammenlignende reklame, og markedsføringsrettens dokumentasjonskrav”.

På personvernområdet har Sunniva de siste årene arbeidet tett med ulike aktører vedrørende alle sider av personvernlovgivingen. Sunniva bistår Kvales klienter med å tilpasse deres virksomhet til gjeldende personvernregelverk. Rådgivningen omfatter større GDPR-prosjekter og strategisk rådgivning.

Sunniva benyttes som foredragsholder, og har blant annet holdt flere foredrag og kurs for kunder om personvern og implementeringen og håndteringen av GDPR, samt markedsrett.

Sunniva er en del av organisasjonskomitéen i NIR (Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse) Ung - et forum for yngre jurister som arbeider med immaterialrett.

Språk

Norsk

Engelsk