Sunniva Viken

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Sunniva Viken er tilknyttet Kvales immaterialrett/TMT-avdeling. Hun arbeider med tvisteløsning og rådgivning innen immaterialrett, markedsrett og personvern, og rådgir både større norske og internasjonale bedrifter.

Sunniva er spesialisert innenfor immaterialrett og har kompetanse innen patent, varemerker, design og opphavsrett. Praksisen omfatter blant annet oppdrag knyttet til patentinngrep og gyldighet av patent, varemerkeinngrep, samt bistand med bedriftstilpassede IP-strategier.

Viken har også betydelig erfaring innen markedsrett, og bistår klienter blant annet i saker vedrørende produktetterligning og brudd på den markedsføringsrettslige standarden "god forretningsskikk.

På personvernområdet har Sunniva de siste årene arbeidet tett med ulike aktører vedrørende alle sider av personvernlovgivingen. Sunniva bistår Kvales klienter med å tilpasse deres virksomhet til gjeldende personvernregelverk. Rådgivningen omfatter større GDPR-prosjekter og strategisk rådgivning.

Sunniva benyttes for øvrig som foredragsholder, og er en del av organisasjonskomitéen i NIR (Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse) Ung - et forum for yngre jurister som arbeider med immaterialrett.

Språk

Norsk

Engelsk