Sandra Mathilde Höglund

Fast advokat (i permisjon)

Biografi

Sandra M. Höglund yter juridisk bistand til aktører innen fast eiendom og entreprise. Hun bistår i forbindelse med eiendomstransaksjoner, leieforhold og andre problemstillinger som knytter seg til fast eiendoms rettsforhold.

Sandra bistår dessuten med tvisteløsning og prosedyre, og har erfaring fra voldgift og jordskifteretten i tillegg til de alminnelige domstolene.

I løpet av studiet utvekslet Sandra til Edinburgh, og tok juridiske emner på the university of Edinburgh. Hun har også spesialfag fra UiO i bygg- og entrepriserett, og har skrevet masteroppgaven “Det subsidiære byggelederansvaret. En analyse av NS 8403 pkt. 8.2 (2).” Underveis i studiet var Sandra trainee i flere advokatfirmaer.

Før Sandra startet på UiO gjennomførte hun befals- og lederutdanning i sjøforsvaret.

Sandra er for tiden dommerfullmektig i Fredrikstad tingrett.

Arbeidserfaring

2016 -
Advokatfullmektig, Kvale

Utdanning

2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo