Preben Berge Helverschou

Senioradvokat
Oslo

Preben Berge Helverschou er tilknyttet Kvales olje, gass, fornybar og shipping-avdeling og arbeider hovedsakelig med forretningsjuridisk rådgiving, forhandling og tvisteløsning innen bransjene offshore, shipping og sjøforsikring.

Han har særlig ekspertise innen rådgivning og tvisteløsning i tilknytning til certepartier og andre fraktavtaler. Særlig gjelder dette innen støtteskip til offshorenæringen (olje & gas og havvind), hvor Helverschou har mer enn ti års erfaring med utforming og forhandling, samt tvisteløsning under certepartier, men også akvakultur, bulk, tank og LPG.

Helverschou har videre betydelig erfaring med tvisteløsning og rådgivning innen sjø- og annen større næringsforsikring. Han bistår regelmessig norske og internasjonale forsikringsselskaper med dekningsspørsmål, krav og havarier/sjøulykker.

Han har også omfattende erfaring med sanksjoner, og er en sentral del av Kvales sanksjonsteam. Han har jobbet jevnlig med sanksjonsspørsmål siden 2014, særlig innenfor maritime næringer, og har ledet håndteringen av en rekke slike saker bla. for offshore-, verfts- og rederinæringen, samt leverandørindustrien.

Helverschou har videre solid erfaring med tvisteløsning og rådgivning innen arrester/verdisikring, og kjøp/salg av skip, samt prosedyre.

Publikasjoner

Chambers Insurance Litigation Global Practice Guide 2022 – Insurance Litigation law & Practice Norway

2022

Chambers Insurance Litigation Global Practice Guide 2022 – Insurance Litigation Trends & Developments Norway

2022

Mondaq - The Future Of Cyber Cover In The Nordic Marine Insurance Market

2022

Mondaq - EUs Forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD) Implementeres i Norsk Rett

2022

Språk

Norsk

Engelsk