Kvale Advokatfirma DA – Pernille Wold Ellingsen

Pernille Wold Ellingsen

Fast advokat
Oslo

Pernille Wold Ellingsen arbeider i Kvales avdeling for fornybar energi hvor hun bistår kraftselskaper og andre aktører i kraftbransjen. Hun jobber primært med juridisk rådgivning relatert til produksjon, transport og omsetning av fornybar energi, men arbeider også med generell tvisteløsning på tvers av Kvales forretningsjuridiske rettsområder. Pernille har prosedert flere saker for domstolene på vegne av noen av Norges største energiselskaper, og har også omfattende erfaring med prosess og prosedyre etter å ha arbeidet som dommerfullmektig i Oslo tingrett i fem år.

Pernille fikk advokatbevilling i 2016.

I tillegg til å arbeide som advokat i Kvale er Pernille tilknyttet Universitet i Oslo og Universitet i Bergen hvor hun i flere år har veiledet og sensurert masteroppgaver samt vært sensor ved en rekke eksamener, blant annet innen fagene tingsrett, konkurs- og panterett samt prosessfagene.

Språk

Norsk

Engelsk