Biografi

Marit Aaberg er spesialisert innen EU-/EØS-rett og konkurranserett, særlig innen regelverkene for offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Hun bistår offentlige oppdragsgivere i forbindelse med gjennomføring av innkjøpsprosesser og leverandører i forbindelse med deltakelse i anbudskonkurranser. Videre bistår hun parter i tvister for Kofa og domstolene.

Marit har bred erfaring innen reglene om offentlig støtte, og har rådgitt en rekke offentlige og private aktører med vurdering av handlingsrom og tiltak for å sikre etterlevelse av reglene. Videre bistår hun parter i saker overfor ESA, i tillegg til å holde foredrag og kurs innen regelverkene for offentlige anskaffelser og offentlig støtte.

Aaberg bistår også parter med konkurranserettslig rådgivning ved foretakssammenslutninger og har rådgitt klienter innen en rekke sektorer og bransjer, bl.a. innen fast eiendom, energi, telekom, helse og transport. Hun har lang erfaring fra offentlig forvaltning og bistår jevnlig offentlige og private parter med forvaltningsrettslig rådgivning.

Ranking

Legal 500 EMEA

EU and competition: anbefalt

Arbeidserfaring

2016 -
Senioradvokat, Kvale
2010 - 2016
Fast advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
2007 - 2010
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer DA
2004 - 2007
Underdirektør, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Konkurransepolitisk avdeling, Seksjon for offentlige støtte og anskaffelser
1998 - 2004
Underdirektør, Nærings- og handelsdepartementet, Avdeling for næringsregulering og skipsfart, Seksjon for næringsrettet offentlig konkurransepolitikk
1996 - 1997
Førstekonsulent, Justisdepartementet, Domstol avdelingen, Juridisk Seksjon

Utdanning

1997 – 1998
Master of Laws (LLM), London School of Economics and Political Science, Public International Law
1993
Spesialfag ved universitetet i Utrecht, Nederland
1990 – 1996
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
“State aid and public procurement expert” LEGAL 500