Mari Verling

Senioradvokat
Oslo

Mari Verling arbeider hovedsakelig med kollektiv og individuell arbeidsrett. Mari har bistått både norske og utenlandske klienter i en rekke saker knyttet til blant annet omorganisering/nedbemanning, varsling, midlertidig ansettelse, innleie, virksomhetsoverdragelse, sykefravær, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, arbeidstid, aldersdiskriminering og pensjon. Mari har erfaring med saker etter både arbeidsmiljøloven, skipsarbeidsloven og statsansatteloven. Mari har videre bistått i forbindelse med rettstvister for domstolene knyttet til både individuell og kollektiv arbeidsrett.

Mari har videre internasjonal erfaring. Etter å ha fullført en LL.M med fokus på internasjonal kontraktsrett ved Bond University i Australia, hadde hun et traineeopphold i FNs handelsrettskommisjon (UNCITRAL) og deretter et traineeopphold i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Disse erfaringene har gitt henne et verdifullt internasjonalt perspektiv og innsikt i problemstillinger tilknyttet EU/EØS rett. Mari har også gjennomført et kurs i Legal Writing ved Harvard Summer School i Boston (2011).

Mari holder jevning foredrag om arbeidsrettslige temaer, og har de senere årene vært med å holde foredrag om følgende temaer:

  • "Når bedriften vil inngå, unngå eller si opp tariffavtale – hva sier lov og rettspraksis?" (29. mai 2019)
  • "Lettere å gå til oppsigelse på grunn av høyt eller hyppig sykefravær etter nye dommer?" (30. januar 2019, 6. februar 2019 og 14. februar 2019)
  • "Verneombudets rolle, fullmakter og tidsbruk - og kan verneombudet kastes?" (25. oktober 2018)
  • "Når kan bedriften si opp en vanskelig medarbeider?" (5. juni 2018)
  • "Etter Metoo: Varsling, faktaundersøkelse, oppsigelse/ avskjed av den skyldige" (3. mai 2018)
  • "Varsling og oppsigelse på grunn av kritikkverdig oppførsel på arbeidsplassen" (31. januar 2018)

Spisskompetanse

Arbeidsliv

Språk

Norsk

Engelsk