Mari Verling

Fast advokat

Biografi

Mari Verling arbeider hovedsakelig med kollektiv og individuell arbeidsrett. Mari har bistått både norske og utenlandske klienter i en rekke saker knyttet til blant annet omorganisering/nedbemanning, varsling, midlertidig ansettelse, innleie, virksomhetsoverdragelse, sykefravær, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, arbeidstid, aldersdiskriminering og pensjon. Mari har erfaring med saker etter både arbeidsmiljøloven, skipsarbeidsloven og statsansatteloven. Mari har videre bistått i forbindelse med rettstvister for domstolene knyttet til både individuell og kollektiv arbeidsrett.

Mari arbeider i tillegg med fast eiendoms rettsforhold, og bistår i den forbindelse blant annet medlemmer av Norsk Hyttelag og Huseierens Landsforbund. Mari har i tidligere jobbet som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund, og har god kjennskap til sentrale eiendomsrettslige problemstillinger.

Mari har videre internasjonal erfaring. Etter å ha fullført en LL.M med fokus på internasjonal kontraktsrett ved Bond University i Australia, hadde hun et traineeopphold i FNs handelsrettskommisjon (UNCITRAL) og deretter et traineeopphold i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Disse erfaringene har gitt henne et verdifullt internasjonalt perspektiv og innsikt i problemstillinger tilknyttet EU/EØS rett. Mari har også gjennomført et kurs i Legal Writing ved Harvard Summer School i Boston (2011).

Mari holder jevning foredrag om arbeidsrettslige temaer, og har de senere årene vært med å holde foredrag om følgende temaer:

  • “Når bedriften vil inngå, unngå eller si opp tariffavtale – hva sier lov og rettspraksis?” (29. mai 2019)
  • “Lettere å gå til oppsigelse på grunn av høyt eller hyppig sykefravær etter nye dommer?” (30. januar 2019, 6. februar 2019 og 14. februar 2019)
  • “Verneombudets rolle, fullmakter og tidsbruk – og kan verneombudet kastes?” (25. oktober 2018)
  • “Når kan bedriften si opp en vanskelig medarbeider?” (5. juni 2018)
  • “Etter Metoo: Varsling, faktaundersøkelse, oppsigelse/ avskjed av den skyldige” (3. mai 2018)
  • “Varsling og oppsigelse på grunn av kritikkverdig oppførsel på arbeidsplassen” (31. januar 2018)

Arbeidserfaring

2019 -
Fast Advokat, Kvale
2017 - 2019
Advokatfullmektig, Kvale
2016 - 2017
Trainee, European Free Trade Association (EFTA), Brussel, Belgia
2016
Praktikant, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Wien, Østerrike
2012 - 2015
Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund, Oslo
2012 - 2013
Saksbehandler, Nedre Telemark Tingrett, Skien

Utdanning

2014 - 2015
Master of Laws (LL.M), Bond University, Australia
2009 - 2015
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2008
Internasjonal prosjektstyring, Høyskolen i Telemark, Zanzibar, Tanzania