Mads Dahl Karlstad

Fast advokat

Biografi

Mads Dahl Karlstad er tilknyttet Kvales olje, gass og shipping-avdeling og arbeider hovedsakelig med forretningsjuridisk rådgivning til virksomheter innen shipping og offshore, samt fornybar energi.

Karlstad rådgir i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakter, herunder certepartier, fraktavtaler, fabrikasjonskontrakter, EPC(I) kontrakter, borekontraker, falleieavtaler og avtaler med grunneiere mv. Han bistår også klienter innen forsikringsspørsmål, herunder sjøforsikring.

Han bistår nasjonale og internasjonale selskaper innen ovennevnte sektorer ved transaksjoner og tvisteløsning.

Karlstad fikk advokatbevilling i 2015.

Arbeidserfaring

2016 -
Fast advokat, Kvale
2012 - 2016
Advokatfullmektig, Kvale

Utdanning

2011
Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen
2010 - 2011
LLM, Maritime Law, Scandinavian Institute of Maritime Law, Universitetet i Oslo (spesialemner innenfor Maritime Law, Marine Insurance og Petroleumskontrakter)
2009
Utveklsingsopphold ved Universitá Carlo Cattaneo, LIUC, Milano, Italia