Lasse Hagen

Special Counsel
Oslo

Lasse Hagen har 40 års erfaring innenfor shipping og offshore. Han har lang erfaring med rådgivning til alle typer sjørettslige tvister og offshorekontrakter, særlig knyttet til certepartier, byggekontrakter, borekontrakter, FPSO kontrakter, kjøp/salg av skip og offshoreinstallasjoner.

Han har betydelig erfaring med tvisteløsning og har gjennomført flere store voldgifts-, meglings-, og rettssaker innenfor disse områdene i Norge, London og New York. Han brukes også som voldgiftsdommer.

Spisskompetanse

Offshore Shipping

Språk

Norsk

Engelsk