Jonathan Abel Mørch Jonassen

Fast advokat
Oslo

Jonathan Abel Mørch Jonassen er tilknyttet Kvales insolvens- og restruktureringsgruppe og jobber med blant annet behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsboer, gjeldsforhandlinger, restruktureringer og granskninger.

Jonathan har mastergrad fra Universitetet i Bergen med fordypning innen fagområdene skatt- og selskapsrett. Han skrev sin avsluttende masteroppgave om ansvarsgjennombrudd som grunnlag for krav mot eiere av aksje- og allmennaksjeselskaper.

Språk

Norsk

Engelsk