Jacob Winderen Lindegaard

Senioradvokat
Oslo

Jacob Winderen Lindegaard yter bistand til bedrifter, organisasjoner og privatpersoner med hovedvekt på bedriftsoverføringer, generasjonsskifter, arv, skiftespørsmål og økonomisk familierett. Lindegaard har også bred prosedyreerfaring innen arv og generasjonsskifte, herunder verdsettelse av både selskaper og eiendommer i forbindelse med gjennomføring av et skifte.

Lindegaard holder ofte foredrag om relevante temaer og problemstillinger rundt arv-, skifte og generasjonsskifte.

Spisskompetanse

Restrukturering Skatt

Språk

Norsk

Engelsk