Biografi

Jacob Winderen Lindegaard yter bistand til bedrifter, foreninger og privatpersoner med hovedvekt på bedriftsoverføringer, generasjonsskifter og arv. Lindegaard har også bred prosedyreerfaring innen arv og generasjonsskifte, herunder verdsettelse av både selskaper og eiendommer. 

Jacob holder ofte foredrag om relevante temaer og problemstillinger rundt arv- og generasjonsskifterett. 

Han fikk advokatbevilling i 2011.

Språk

Norsk og engelsk

Arbeidserfaring

2014 -
Senioradvokat, Kvale
2012 - 2014
Fast advokat, Kvale
2011 - 2012
Ansatt advokat, Kvale
2009 - 2011
Advokatfullmektig, Kvale
2005 - 2009
Skattejurist, Skattedirektoratet
2002 - 2005
Førstekonsulent, Namsmannen i Oslo

Utdannelse

2002
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo