Jacob Winderen Lindegaard

Senioradvokat

Biografi

Jacob Winderen Lindegaard yter bistand til bedrifter, organisasjoner og privatpersoner med hovedvekt på bedriftsoverføringer, generasjonsskifter, arv, skiftespørsmål og økonomisk familierett. Lindegaard har også bred prosedyreerfaring innen arv og generasjonsskifte, herunder verdsettelse av både selskaper og eiendommer i forbindelse med gjennomføring av et skifte.

Lindegaard holder ofte foredrag om relevante temaer og problemstillinger rundt arv-, skifte og generasjonsskifte.

Arbeidserfaring

2014 -
Senioradvokat, Kvale
2012 - 2014
Fast advokat, Kvale
2011 - 2012
Ansatt advokat, Kvale
2009 - 2011
Advokatfullmektig, Kvale
2005 - 2009
Skattejurist, Skattedirektoratet
2002 - 2005
Førstekonsulent, Namsmannen i Oslo

Utdanning

2002
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo