Håkon Andreassen

Senioradvokat

Biografi

Håkon Andreassen har omfattende erfaring fra alle sentrale områder innen kollektiv og individuell arbeidsrett. Han bistår private og offentlige aktører både med rådgivning i forhandlinger og som prosessfullmektig i tvistesaker. Foruten i alminnelig advokatvirksomhet har han tidligere jobbet som advokat i arbeidsgiverorganisasjonen KS og som dommerfullmektig. Hans bakgrunn omfatter saker om:

 • omorganiseringer og nedbemanninger
 • virksomhetsoverdragelser
 • ansettelse, midlertidige ansettelse/ innleie
 • personalkonflikter
 • oppsigelse/avskjed
 • varslersaker
 • permittering
 • arbeidstid
 • bedriftsdemokrati
 • personvern
 • pensjonsrelaterte problemstillinger mv.

Håkons bakgrunn omfatter også opprettelse og fortolking av tariffavtaler. Han har i tillegg erfaring innen alminnelig forvaltningsrett samt likestillings- og diskrimineringsspørsmål, og representerer klienter overfor offentlige myndigheter som Likestillings- og Diskrimineringsnemnda.

Håkon har vært særskilt oppnevnt medlem og partsrepresentant i tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven.

Arbeidserfaring

2016 -
Senioradvokat, Kvale
2013 - 2016
Fast advokat, Kvale
2011 - 2013
Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
2008 - 2010
Dommerfullmektig/konstituert sorenskriver, Glåmdal tingrett
2006 - 2011
Advokatfullmektig/advokat, KS Advokatene
2004 - 2005
Advokatfullmektig, Gram, Hambro & Garman

Utdanning

2004
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
2004
LL.M, European and Commercial Law, the University of Sheffield (England)