Gunnar Ekmann Flønes

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Gunnar Ekmann Flønes er tilknyttet firmaets corporateavdeling, og er spesialisert innen transaksjoner og selskapsrett. Han arbeider hovedsakelig med oppkjøp og salg av selskaper og virksomheter, investeringer og komplekse selskapsstrukturer. Gunnar har omfattende erfaring med aksjonæravtaler, joint ventures, fisjoner, fusjoner og generell selskapsrett, som rådgiver for både nasjonale og internasjonale klienter.

Gunnar har også bred kompetanse og bakgrunn fra flere andre forretningsjuridiske områder, herunder eiendom, konkurranserett, markedsføringsrett og større kontraktsforhold. Han arbeidet i en periode som eneste advokat i Ringnes AS, og har således inngående kunnskap og forretningsforståelse innenfor handelsnæringen.

Språk

Norsk

Engelsk