Gunnar Ekmann Flønes

Senioradvokat / Senior Lawyer

Biografi

Gunnar Ekmann Flønes er tilknyttet firmaets corporate-avdeling, og er spesialisert innen transaksjoner og selskapsrett. Han arbeider hovedsakelig med oppkjøp og salg av selskaper og virksomheter, investeringer og komplekse selskapsstrukturer. I tillegg har Gunnar omfattende erfaring med aksjonæravtaler, joint ventures, fisjoner, fusjoner og generell selskapsrett, som rådgiver for både nasjonale og internasjonale klienter.

Gunnar har også bred kompetanse og bakgrunn fra flere andre forretningsjuridiske områder, herunder eiendom, konkurranserett, markedsføringsrett og større kontraktsforhold. Han arbeidet i en periode som eneste advokat i Ringnes AS, og har således inngående kunnskap og forretningsforståelse innenfor handelsnæringen.

Arbeidserfaring

2017 -
Senioradvokat, Kvale
2011 - 2017
Konsernadvokat, Ringnes AS
2006 - 2011
Advokatfullmektig og advokat, Advokatfirmaet Schjødt DA

Utdanning

2006
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen