Biografi

Eva Karine Løchstøer jobber hovedsakelig med prosessrett, samt generell kontraktsrett, arbeidsrett og selskapsrett. Hun har betydelig erfaring med en rekke ulike problemstillinger innen disse feltene. Hun har også god kjennskap til strafferett og offentlige anskaffelser.

Løchstøer har tidligere arbeidet som dommerfullmektig i henholdsvis Rana tingrett og Ringerike tingrett, og var våren 2015 konstituert tingrettsdommer i Rana tingrett. Hun har også vært forskningsassistent ved Institutt for offentlig rett.

Hun fikk advokatbevilling i 2010.

Språk

Norsk og engelsk

Arbeidserfaring

2016 -
Senioradvokat, Kvale
2015 - 2015
Konstituert tingrettsdommer, Rana tingrett
2013 - 2014
Dommerfullmektig, Ringerike tingrett
2012 - 2016
Fast advokat, Kvale
2011 - 2012
Ansatt advokat, Kvale
2010 - 2011
Advokatfullmektig, Kvale
2008 - 2009
Dommerfullmektig, Rana tingrett
2007
Forskningsassistent, Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Utdannelse

2007
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2007
Spesialfag selskapsrett, Universitet i Oslo