Christian Bohne

Senioradvokat / Senior Lawyer

Biografi

Christian Bohne yter generell forretningsjuridisk rådgivning, og er tilknyttet flere av Kvales fagområder. Hans spesialområder er insolvens- og restrukturering, fast eiendom- og entreprise, samt bank- og finansrett. Han har omfattende praktisk og juridisk erfaring fra prosjektbaserte oppdrag for finansinstitusjoner og eiendomsutviklere, samt prosederer fortløpende saker for domstolene.

Christian benyttes regelmessig som foredragsholder innen sine fagfelt. Han skrev i 2009 boken “Praksis fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester”, og han har vært bidragsyter til flere andre bøker som er pensum på Handelshøyskolen BI.

Han fikk advokatbevilling i 2012.

Publikasjoner

  • Bidragsyter til “Lærebok i Praktisk Eiendomsmegling, Del 1” (kapittel om eierformer og leieforhold), 2016

  • Forfatter av “Praksis fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester”, 2009

  • Bidragsyter til “Oppgjør av Eiendomshandler” (kapitler om “midlertidig sikring” og “konkurs”), 2013

  • Bidragsyter til “Lærebok i Praktisk Eiendomsmegling, Del 1” (kapittel om tomtefeste), 2011

  • Artikkel om “Bankens frarådningsplikt”, Eiendomsmegleren 12, 2009

  • Artikkel om “Kreditorenes beslagsrett i depositum innbetalt til meglerens klientkonto”, Eiendomsmegleren 10, 2010

Arbeidserfaring

2016 -
Senioradvokat, Kvale
2014 - 2014
Utstasjonert til Davies Battersby Solicitors, London
2013 - 2015
Fast advokat, Kvale Advokatfirma DA
2012 - 2013
Ansatt advokat, Kvale Advokatfirma DA
2011 - 2011
Utstasjonert til Faktor Eiendom ASA,
2009 - 2012
Advokatfullmektig, Kvale Advokatfirma DA

Utdanning

2009
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo