Christian Bohne

Senioradvokat

Biografi

Christian Bohne er tilknyttet Kvales avdeling for insolvens- og restrukturering, fast eiendom- og entreprise og bank og finans. Han har omfattende praktisk og juridisk erfaring fra prosjektbaserte oppdrag for finansinstitusjoner og eiendomsutviklere. Han prosederer jevnlig saker for domstolene.

Christian benyttes regelmessig som foredragsholder innen sine fagfelt. Han skrev i 2009 boken “Praksis fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester”, og han har vært bidragsyter til flere andre bøker som er pensum på Handelshøyskolen BI.

Han fikk advokatbevilling i 2012.

Publikasjoner

  • Bidragsyter til “Lærebok i Praktisk Eiendomsmegling, Del 1” (kapittel om eierformer og leieforhold), 2016

  • Forfatter av “Praksis fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester”, 2009

  • Bidragsyter til “Oppgjør av Eiendomshandler” (kapitler om “midlertidig sikring” og “konkurs”), 2013

  • Bidragsyter til “Lærebok i Praktisk Eiendomsmegling, Del 1” (kapittel om tomtefeste), 2011

  • Artikkel om “Bankens frarådningsplikt”, Eiendomsmegleren 12, 2009

  • Artikkel om “Kreditorenes beslagsrett i depositum innbetalt til meglerens klientkonto”, Eiendomsmegleren 10, 2010

Arbeidserfaring

2016 -
Senioradvokat, Kvale
2014 - 2014
Utstasjonert til Davies Battersby Solicitors, London
2013 - 2015
Fast advokat, Kvale Advokatfirma DA
2012 - 2013
Ansatt advokat, Kvale Advokatfirma DA
2011 - 2011
Utstasjonert til Faktor Eiendom ASA,
2009 - 2012
Advokatfullmektig, Kvale Advokatfirma DA

Utdanning

2009
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo