Biografi

Charlotte Bang-Hansen er spesialisert innen anskaffelsesrett og bistår tilbyder- og oppdragsgiversiden. På oppdragsgiversiden har hun bred erfaring med å sikre at anskaffelsesreglene ivaretas i alle faser av anskaffelsen. Hun har også lang erfaring med å gi strategisk veiledning i planleggingsfasen av anskaffelsen, herunder ved valg av konkurranseform. Bang-Hansen bistår både oppdragsgivere og leverandører i forbindelse med prosesser overfor KOFA og domstolen.

Bang-Hansen er også fagansvarlig for vår granskning- og compliance avdeling og har også erfaring som leder for granskningsutvalg.

Bang-Hansen har vært dommerfullmektig ved Sandefjord tingrett. Hun fikk advokatbevilling i 2006.

Språk

Norsk og engelsk

 

Publikasjoner

Arbeidserfaring

2012 -
Senioradvokat, Kvale
2009 - 2012
Fast advokat, Kvale
2008 - 2009
Dommerfullmektig, Sandefjord tingrett
2004 - 2008
Advokatfullmektig/Advokat Glosimot & Co Advokatfirma MNA
2003 - 2004
Juridisk rådgiver, Forsvarets Overkommando

Utdannelse

2003
LSE, London School of Economics and Political Science
2002
Juridisk embedseksamen, Universitetet i Oslo
2001
Master of Law (LLM), Internasjonal rett, Golden Gate University, California, USA