Caroline Eriksen

Fast advokat

Biografi

Caroline Eriksen er tilknyttet Kvales insolvens- og restruktureringsavdeling, hvor hun arbeider blant annet med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo, gjeldsforhandlinger, restruktureringer og granskinger. Caroline jobber i tillegg med shippingrelaterte problemstillinger.

Hun har tidligere jobbet som Claims & Collection Manager i Euler Hermes hvor hun hadde ansvaret for Skade- og Inkassoavdelingen i selskapet som gikk ut på håndtering av forsikringssaker, diverse juridisk bistand til selskapet og deres kunder innenfor bl.a konkursrett, kontraktsrett, selskapsrett og forsikringsrett, samt ansvaret for compliance i den norske filialen av selskapet. Hun har også jobbet som jurist i Gjensidige hvor hun jobbet særlig med regresskrav.

Under studiene hadde Caroline flere traineeopphold.

Caroline er en av flere foredragsholdere i Kvales eksamensrelaterte manuduksjoner for studenter ved UiO vedrørende panterettslige problemstillinger.

Caroline fikk advokatbevilling i 2017.

Arbeidserfaring

2019
Fast advokat, Kvale
2015 - 2019
Advokatfullmektig, Kvale
2014 - 2015
Claims & Collection Manager, Euler Hermes
2014
Jurist, Gjensidige

Utdanning

2013
Utveksling (U.S International and Transnational Law ) Chicago Kent College of Law, IIT
2013
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo