Anne Kaurin

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Anne er tilknyttet Kvales avdeling for tvisteløsning og prosedyre og arbeider med tvisteløsning og rådgivning innenfor en rekke fagområder.

Anne har erfaring med en rekke ulike problemstillinger innenfor generell kontraktsrett, fast eiendom og offentligrettslige problemstillinger, herunder plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. Hun bistår jevnlig både offentlige og private aktører innenfor overnevnte fagfelt.

Anne bistår også med selskapsrettslig rådgivning, herunder kapitalinnhenting og fisjon/fusjon.

Hun fikk advokatbevilling i 2013.

Språk

Norsk

Engelsk