Anette Plassen

Fast advokat
Oslo

Spisskompetanse

Arbeidsliv

Publikasjoner

Tilbakekall av statsborgerskap og permanente oppholdstillatelser etter "alminnelige forvaltningsrettslige regler

Fagfellevurdert artikkel i "Ugyldighet i forvaltningsretten", Henriette N. Tøssebro (red.), Universitetsforlaget

2019

Skjerpet strafferamme for brudd på innreiseforbudet – Et nødvendig og forholdsmessig tiltak for å ivareta innvandringskontroll?

Fagfellevurdert artikkel i Kritisk Juss 14.okt. 2016

2016

Språk

Norsk

Engelsk

Fransk