Anette Plassen

Fast advokat

Biografi

Anette Plassen arbeider i hovedsak med arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Anette bistår innen alle sider av den individuelle arbeidsretten. Dette gjelder blant annet omstillingsprosesser, inngåelse og opphør av arbeidsforhold, midlertidig ansettelse/innleie, personalkonflikter, sykefraværsoppfølging, utforming og tolkning av arbeidsavtaler, arbeidstid, virksomhetsoverdragelser, due diligence, krav til arbeidsmiljøet og konkurranseklausuler.

Anette har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og tok valgemner på fransk ved Université Aix-Marseille, blant annet innen internasjonal økonomi og kjøpsrett. Hun har også kompetanse innen utlendingsrett og forvaltningsrett.

Publikasjoner

  • “Tilbakekall av statsborgerskap og permanente oppholdstillatelser etter “alminnelige forvaltningsrettslige regler””, Fagfellevurdert artikkel i “Ugyldighet i forvaltningsretten”, Henriette N. Tøssebro (red.), Universitetsforlaget 2019

  • Skjerpet strafferamme for brudd på innreiseforbudet – Et nødvendig og forholdsmessig tiltak for å ivareta innvandringskontroll?” Fagfellevurdert artikkel i Kritisk Juss, 14.okt. 2016

Arbeidserfaring

2020 -
Fast advokat, Kvale
2018 - 2020
Advokatfullmektig, Kvale
2014 - 2015
Saksbehandler på utlendingsrettsgruppen, Jussbuss, Universitetet i Oslo

Utdanning

2018
Master i rettsvtenskap, Universitet i Oslo
2018
Internasjonal rett, Université Aix-Marseille III, Frankrike
2009 - 2011
International Baccalaureate (IB), United World College, Wales