Anette Plassen Retterholt

Managing Associate (Permisjon) Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Anette Plassen Retterholt er managing associate i vår avdeling for arbeidsrett- og pensjon. I tillegg arbeider Anette med åpenhetsloven, og bistår klienter med implementering og etterlevelse av loven, herunder med praktiske workshops, foredrag og seminarer.

Anette har særlig kompetanse på individuell arbeidsrett, og bistår både nasjonale og internasjonale klienter, selskaper og organisasjoner innen en rekke ulike sektorer med omstillingsprosesser, nedbemanning, inngåelse og opphør av arbeidsforhold, personalkonflikter, varslingssaker, granskninger, arbeidstid, sykefraværsoppfølging, utforming og tolkning av arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse/innleie, virksomhetsoverdragelser, due diligence, krav til arbeidsmiljøet og konkurranseklausuler, blant annet.

Ifølge klienter leverer Anette utmerkede rettslige og strategiske råd på en pålitelig måte, og ivaretar både praktiske og menneskelige hensyn i sine vurderinger. Anette er kjent for grundig arbeid og kritiske analyser kombinert med gode kommunikasjonsevner og et godt humør.

Anette har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og tok valgemner på fransk ved Université Aix-Marseille, blant annet innen internasjonal økonomi og kjøpsrett. Hun har også kompetanse og erfaring forvaltningsrett og utlendingsrett.

Spisskompetanse

Arbeidsliv

Publikasjoner

Tilbakekall av statsborgerskap og permanente oppholdstillatelser etter "alminnelige forvaltningsrettslige regler

Fagfellevurdert artikkel i "Ugyldighet i forvaltningsretten", Henriette N. Tøssebro (red.), Universitetsforlaget

2019

Skjerpet strafferamme for brudd på innreiseforbudet – Et nødvendig og forholdsmessig tiltak for å ivareta innvandringskontroll?

Fagfellevurdert artikkel i Kritisk Juss 14.okt. 2016

2016

Språk

Norsk

Engelsk

Fransk