Biografi

Ane Bergo er tilknyttet Kvales avdeling for arbeidsrett og pensjon.

Som advokat og tidligere dommerfullmektig har Ane betydelig erfaring innen arbeidsrett og tvisteløsning. Hun bistår jevnlig bedrifter og arbeidstakere med HR-rådgivning og personalsaker, og har god kompetanse i forhandlinger og prosedyreoppdrag for domstolene. Ane har selvstendig saksansvar for rettssaker og inngår også som en del av team i større saker. Videre har Ane bred kompetanse innen alminnelig forvaltningsrett.

Ane fikk sin advokatbevilling i 2015.

Arbeidserfaring

2019 -
Fast advokat, Kvale Advokatfirma DA
2017 - 2019
Dommerfullmektig, Drammen tingrett
2016 - 2017
Rådgiver, Sivilombudsmannen
2013 - 2016
Advokatfullmektig, Kvale Advokatfirma DA

Utdanning

2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2007
Bachelor i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen