Kvale Advokatfirma DA – Reidun Axman

Reidun Axman

Administrasjonssekretær
Oslo

Reidun er administrasjonssekretær og har jobbet i Kvale siden 1992. Før det var hun ansatt hos en av forgjengerne til det vi i dag kjenner som Kvale. Reidun er en av dem som kjenner firmaet og dets historie aller best. Hun er leder for firmaets sekretærer og saksbehandlere i tillegg til annen administrasjon og kontordrift.

Språk

Norsk

Engelsk