Kvale Advokatfirma DA – Helene Hansen Lian

Helene Hansen Lian

Sekretær
Oslo

Helene Hansen Lian jobber hovedsakelig som sekretær tilknyttet insolvens- og restruktureringavdelingen, hvor hun i tillegg fakturerer for konkursboene. Hun bistår også Kvales avdeling for fast eiendom med eiendomsoppgjør.

Språk

Norsk

Engelsk