Heidi Wiktil

Sekretær

Biografi

Heidi Wiktil jobber hovedsaklig som sekretær for vår immaterialrett/TMT avdeling og avdelingen for konkurranserett/EU/EØS. Heidi er også sekretær for Kvales German Desk og jobber med oversettelsesarbeid til/fra  norsk – tysk og norsk – engelsk.

Arbeidserfaring

2003 -
Advokatsekretær, Kvale
2000 - 2003
Førstekansellist ved kgl. norsk ambassade/OSSE-delegasjon i Wien, Utenriksdepartementet
1999 - 2000
Førstefullmektig, Presse- og kulturavdelingen, Utenriksdepartementet
1994 - 1999
Førstekansellist, kgl. norsk ambassade Budapest, Utenriksdepartementet
1992 - 1994
Fullmektig, Utenriksøkonomisk avd., Utenriksdeptementet
1987 - 1992
Fullmektig/arkivar, kgl. norsk ambassade Wien, Utenriksdepartementet
1986 - 1987
Kontorassistent, Presse- og kulturavd., Utenriksdepartementet
1983 - 1986
Kontorassistent, Statens Utlendingskontor (UDI)

Utdanning

1981 - 1982
Indre Østfold Videregående skole, Studieretning for handel og kontor
1980 - 1981
Au Pair opphold, Gauting bei München, Vest-Tyskland
1978 - 1980
Videregående, Indre Østfold Videregående skole