Kvale Advokatfirma DA – Ann-Kristin Dahl Hajji

Ann-Kristin Dahl Hajji

Saksbehandler
Oslo

Ann-Kristin Dahl Hajji er tilknyttet vår avdeling innen insolvens, restrukturering og granskning. Hun bistår avdelingen saksbehandling, særlig innen lønnsgarantiarbeid.

Språk

Norsk

Engelsk