Kan en maskin være ansvarlig for en patenterbar oppfinnelse? Ikke ennå.

Av: Kaia Flobak (fullmektig)

Kunstig intelligens benyttes gjerne som verktøy for oppfinnere. “The Artificial Inventor Project” ville utfordre etablerte normer rundt oppfinnerskap ved å søke patent på to oppfinnelser med “DABUS”, en maskin, som oppfinner. Oppfinnelsene gjaldt en beholder for oppbevaring av mat og et instrument for å tiltrekke oppmerksomhet ved bruk av lyssignaler, et slags varsellys.

“DABUS” er en såkalt kreativ maskin som blir matet med generell data om mange ulike emner. Maskinen har så blitt opplært til å benytte denne informasjonen til å utvikle nyskapende produkter ved hjelp av kunstig intelligens. “DABUS” har blitt bygd over et tiår, og utvikleren hadde selv ikke klart å komme på ideene. Søkeren mener derfor at “DABUS” er den korrekte oppfinneren.

European Patent Office

Det ble imidlertid i november 2019 klart etter muntlige høringer i EPO (European Patent Office) at maskiner ikke kan være oppfinnere etter den europeiske patentkonvensjonen (EPC). Nå er avgjørelsene med begrunnelsen for avslagene publisert. Maskinen “DABUS” bestod ikke kravene til å være oppfinner ved å mangle juridisk personlighet.

EPO konkluderte med at søknaden ikke oppfyller de formelle kravene i EPC art. 81, 19(1) som stiller krav til angivelsen av oppfinneren. Det blir uttalt at det juridiske rammeverket i konvensjonen legger opp til at en oppfinner må være en fysisk person. Denne forståelsen er også en internasjonalt gjeldende standard, som flere nasjonale domstoler har konkludert med.

Juridisk personlighet

Det følger juridiske konsekvenser av å være utpekt som oppfinner. At “DABUS” hadde fått et eget navn var ikke nok til å tilfredsstille kravene i EPC. Å navngi fysiske personer bidrar til identifikasjon, men det former også en del av deres personlighet og gjør personene i stand til å utøve rettigheter. Navngivelsen av oppfinneren sørger for at det er den rette personen som står oppført som oppfinner og at vedkommende kan utnytte de rettighetene som følger av å være oppfinner. For å kunne utnytte rettighetene som følger av en patentmeddelelse, kreves det en juridisk personlighet som AI-systemer eller maskiner ikke innehar slik lovgivningen er i dag.

Dersom maskiner eller AI-systemer skal kunne være oppfinnere i fremtiden, må de i så fall gis en slik juridisk personlighet i fremtidig lovgivning.

Ingen av oppfinnelsene fikk derfor meddelt patent, til tross for at oppfinnelsene i seg selv var verdig patentbeskyttelse.

Avgjørelsene kan fortsatt ankes av søkeren.

Avgjørelsene:

https://register.epo.org/application?number=EP18275163#_blank

https://register.epo.org/application?number=EP18275174#_blank