Marie Vaale-Hallberg ny partner i Kvale

Vi har gleden av å meddele at Marie Vaale-Hallberg har tiltrådt som ny partner i Kvale.

Marie Vaale-Hallberg er spesialisert innenfor immaterialrett, i tillegg til å ha spisskompetanse innen kontrakter og kontraktsforhandlinger. Hun har en bred immaterialrettspraksis som innebefatter forsknings- og utviklingsavtaler, beskyttelse og håndhevelse av varemerker, patenter og design, IP-strategier, samt markedsrett. Marie har omfattende innsikt i næringsmiddelbransjen, og har betydelig erfaring med regulatoriske spørsmål knyttet til næringsmidler. Marie holder jevnlig foredrag i Norge og utlandet innenfor sine spesialfelt. Hun er med i ekspertnettverket Food Lawyers Network.