Kvales konkurranseteam ranket

Global Competition Review 100 er en guide til verdens ledende konkurranseretts- og økonomipraksiser. I den 20. årlige utgaven er Kvale’s konkurranseteamet rangert som anbefalt.

Begrunnelsen under:

“Konkurranseteamet i Kvale er spesielt sterkt innen sektorene telekommunikasjon, media, teknologi, life science og matforsyning. Partner Kristin Hjelmaas Valla leder avdelingen, som også inkluderer partner Henrik Svane og fire andre partnere. Teamet består også av to andre advokater og en advokatfullmektig. Teamet har med suksess representert landbruksselskapet Strand i et frittstående erstatningskrav mot Hoff for brudd på konkurranseretten. Teamet representerer også den norske e-bokdistributøren VB Bok i sin klage mot Cappelen Damm, hvor VB Bok anklaget selskapet for å begrense markedet for strømming av bøker ved ikke å gi tilgang til det digitale innholdet. Kvale representerer også for et selskap som blir undersøkt i konkurransemyndighetens sonde av bokmarkedet. (GCR 100)”

Kvale har et sterkt team med solid kompetanse og bred erfaring innen alle deler av konkurranseretten, offentlig støtte og generell EU/EØS-rett.

Vi bistår med:

  • Konkurranserettslig bistand ved oppkjøp og fusjoner, herunder utarbeidelse av konkurransemeldinger og oppfølging overfør konkurransemyndighetene
  • Utarbeidelse og kvalitetssikring av ulike distribusjons- og samarbeidsavtaler for å sikre at de er i samsvar med konkurransereglene
  • Etterforskning og kontroller fra konkurransemyndighetene
  • Vurdering av handlinger/markedsatferd som kan være i strid med forbudet mot misbruk av dominerende stilling
  • Etablering av compliance-programmer
  • Rettssaker knyttet til overtredelse av konkurransereglene, herunder erstatningssaker i etterkant av sanksjoner fra konkurransemyndigheter
  • Saker om EØS-avtalens regler om offentlig støtte: Vi bistår offentlige myndigheter og private aktører med rådgivning om handlingsrommet innenfor EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Videre utarbeider vi blant annet notifikasjoner til ESA og sender klager på vegne av markedsaktører.
  • Vurdering av om reguleringer og ordninger er i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital
Les mer om Kvales konkurranseteam her.