Dom fra EFTA-domstolen i saken Holship Norge AS mot Norsk Transportarbeiderforbund

Kvales klient vant i EFTA-domstolen

Kvale v/ partner Nicolay Skarning representerer Holship Norge AS, et internasjonalt transportselskap med kontorer på Drammen havn, i sak mot Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). NTF gikk til søksmål mot Holship Norge AS med krav om at bedriften slutter seg til en Rammeavtale som gir havnearbeiderne ved Drammen havn fortrinnsrett på all lossing og lasting ved havnen. Holship Norge ønsker å losse skipene med sine egne ansatte og tok til motmæle.

Saken ble tatt inn til behandling i Høyesterett i desember 2014, som sendte den videre til EFTA-domstolen for rådgivende uttalelse. Spørsmålet var om EØS-avtalens bestemmelser om konkurranserett og fri etableringsrett er anvendelige på Rammeavtalens bestemmelse om fortrinnsrett til havnearbeiderne, da tariffavtaler som hovedregel faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. Kvales konkurranserettsavdeling v/ Kristin Hjelmaas Valla har utført arbeidet knyttet til de EØS-/konkurranserettslige sidene av saken.

Partene møttes til muntlige høringer i EFTA-domstolen 11. november 2015. I dag avsa EFTA-domstolen dom som gir Holship Norge fullt medhold i at fortrinnsretten i Rammeavtalen må vurderes etter EØS-avtalens bestemmelser. Saken skal opp til behandling i Høyesterett i 8. november 2016. 

Kvales partner Jan-Erik Sverre er prosessfullmektig for Bedriftsforbundet, som er partshjelper på Holships side. 

“Dette er et meget gledelig og viktig resultat for Kvales klient før saken skal gå i Høyesterett.” -Partner i Kvale Nicolay Skarning, prosessfullmektig for Holship Norge AS.

 7. juli 2016 melder E24.no at Holship ønsker en ny regjeringsadvokat før saken blir behandlet i Høyesterett. Bakgrunnene for dette er at Holship med advokat Nicolay Skarning mener den nåværende Regjeringsadvokaten har tatt parti med LO i saken. 

Les dommen fra EFTA-domstolen/ read the Judgement of the Court

Pressemelding fra EFTA-domstolen kan leses her

Tidligere dokumenter i saken

Linker til relaterte nyhetsartikler: DN, Aftenposten, NRK, Drammens Tidende, VG, E24