Kvale skriver i Workforce Restructuring in Europe

Advokatene Merete Furesund og Lise Berntsen i Kvales arbeidsretts- og pensjonsavdeling har skrevet et kapittel om nedbemanninger og virksomhetsoverdragelse i henhold til norsk rett i boken Workforce Restructuring in Europe, (2015); publisert av Bloomsbury Professional, London.

Boken finner du her.