Kvale med kapittel i Getting the Deal Through: Enforcement of Foreign Judgements 2019

Advokatene John Paulsen og Snorre Nordhus har forfattet en artikkel i Getting the Deal Through: Enforcement of Foreign Judgements 2019.

Publisert med tillatelse fra Law Busineass Research Ltd. Artikkelen ble publisert i Getting the Deal Through – Corporate Governance 2018. For mer informasjon se www.gettingthedealthrough.com.

Getting the Deal Through: Enforcement of Foreign Judgements 2019.